Polityka prywatności zbieranych danych na Facebooku

Na Facebooku tworzymy reklamę, której celem jest zbieranie zapytań ofertowych na temat naszych usług. Użytkownik może przesłać następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres strony WWW oraz zapytanie.

Dane osobowe, które zostały zebrane przez kampanie na Facebooku są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).

Użytkownik, klikając w przycisk  WYŚLIJ, wyraża domniemaną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest tylko i wyłącznie na potrzeby marketingowe i statystyczne agencji Wild Moose z siedzibą ul. Herbowa 11/6, Szczecin.

Dane osobowe uzyskane z formularzy nie są rozpowszechniane, ani sprzedawane innym podmiotom.

Użytkownik może w każdej chwili edytować lub usnąć swoje dane z naszej bazy. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy info@wildmoose.pl.